Proje Hakkında

 MovieApp


Proje Hakkında

  • Bootstrap responsive bir tasarım ile sayfalar oluşturuldu.
  • ASP.NET Core Mvc kullanarak geliştirme yapıldı.


Kullanılan Teknoloji

  • Asp.Net Core Mvc
  • .Net Core 2.1
  • Bootstrap Css Framework 4.3.1
  • FontAwesome Icon Framework 4.7.0

Proje Katmaları

  • MovieApp (Solution)
    • MovieApp.MvcWebUI (Web Sitesi)